17-19 listopada 2017 | 7. Forum Młodej Reżyserii | AST Kraków

17-19 listopada 2017 | 7. Forum Młodej Reżyserii | AST Kraków

Zapraszamy na 7. Forum Młodej Reżyserii, które odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2017 r. w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

Forum Młodej Reżyserii to przegląd prac studentów reżyserii polskich publicznych uczelni teatralnych, a także dyskusje, spotkania twórców, artystów i krytyków. Celem przeglądu jest poszerzanie wiedzy o dokonaniach w dziedzinie sztuki teatru i dialog pomiędzy kolejnymi pokoleniami twórców. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń, metod kształcenia młodych reżyserów oraz ich promocję poprzez zaprezentowanie w Krakowie najciekawszych projektów teatralnych (etiud, scen, warsztatów, spektakli itd.)

Forum jest organizowane od 2011 roku przez krakowską Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego z udziałem studentów reżyserii.

W organizacji Forum uczestniczą uczelnie kształcące reżyserów teatralnych z:
Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie,
Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku,
Wydziału Reżyserii Dramatu AST w Krakowie,
Wydziału Lalkarskiego Filii AST we Wrocławiu.

To propozycja dla tych, którzy chcą zajrzeć pod podszewkę powstawania przedstawień teatralnych i chcą zobaczyć co się dzieje zanim reżyser stanie się uznanym twórcą, dysponującym rozbudowanym aparatem teatralnym. To dla tych ludzi, których teatr interesuje jako zjawisko, a nie wyłącznie jako forma czystej rozrywki.

W ramach forum zostanie zaprezentowanych 16 pokazów.  Po ostatnim pokazie każdego dnia odbędą się spotkania z realizatorami spektakli oraz dyskusje z publicznością, prowadzone przez studentów I roku Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Pokazy będzie oceniać Jury w składzie:
Aneta Groszyńska – kierownik artystyczny Teatru Zagłębia w Sosnowcu
Natalia Korczakowska – z-ca dyrektora ds artystycznych Teatru Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie
Piotr Kruszczyński – dyrektor Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu
Ewa Gawłowska – sekretarz Jury

Zapraszamy również na drugi, po Dramaturgu 24h, projekt kolektywny Pracowni Dramaturgicznej – Archiwiści – niedokończony miniserial performatywny.
To dwugodzinny trip przez projekty dramaturgiczne studentów i absolwentów Wydziału Reżyserii Dramatu w Krakowie. Archiwiści to opowieść o podróżach skrupulatnych i sentymentalnych, dwuodcinkowa operacja na otwartym Archiwum, sekcja prac skończonych/kompletnych, jak i tych, które czerpią siłę i inspirację z niezborności, niedoróbek, fragmentów, połowiczności, jałowości i niekompletności, będąc w stanie zawieszenia pomiędzy dziełem profesjonalnym a zalążkiem nowych idei.

Prezentowane pokazy skierowane są do szerokiego grona widowni.

Informacja, rezerwacja i sprzedaż biletów: Dział Organizacji Teatru AST i Promocji
ul. Straszewskiego 22, tel. 12 430 15 92, bilety@ast.krakow.pl, www.ast.krakow.pl