Kinga Binkowska: Pół wieku Kontrapunktu (Wycinka/Holzfällen)

Kinga Cieśluk: Germański fantazmat

Anna Galewska: Kolacja wybitnie artystyczna z pogrzebem w tle (Wycinka/Holzfällen)

Kinga Cieśluk: Podwójne solo na dwóch artystów

Kinga Cieśluk: ZOT na Kontrapunkcie

Kinga Cieśluk: Świat realizowany (Distant voices, Mystery Magnet)

Przegląd Teatrów Małych Form “Kontrapunkt”

Szczecin, 17-26 kwietnia 2015