13-15 listopada BalletOFFFestival w Krakowie

13-15 listopada BalletOFFFestival w Krakowie

BalletOFFFestival to festiwal rezydencyjny, którego zadaniem jest stymulowanie procesu twórczego. Wybrane realizacje projektowe otrzymują od Krakowskiego Centrum Choreograficznego wsparcie w realizacji spektaklu/wydarzenia/działania z zakresu szeroko rozumianego tańca współczesnego i teatru tańca. Następnie efekty pracy prezentowane są w ramach jednego z wieczorów BalletOFFFestival.

Tegoroczna edycja Festiwalu kontynuować będzie ideę zawartą w tytułowej formule. W głównym nurcie wydarzenia znajdą się propozycje wykraczające poza klasyczny wizerunek tańca, eksplorując nowe myślenie o kompozycji, formie i estetyce.

Szczególnym wydarzeniem tegorocznej odsłony będzie wieczór poświęcony Teatrowi Tańca DF, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie! Z tej okazji zespół przygotował premierę pt. ,,ΕIΜΑI ΜΕΤΑΞΎ” we współpracy z gośćmi z Grecji.
Na otwarcie Festiwalu wystąpi Grupa Wokół Centrum z premierowym spektaklem w choreografii Agaty Moląg (Syrek).
Nowością, mającą na stałe wzbogacić Festiwal, będą trzydniowe intensywne warsztaty z polskimi i zagranicznymi pedagogami adresowane nie tylko do osób zaawansowanych w technice tańca współczesnego, ale także do początkujących.

KCC poprzez Festiwal stwarza warunki do twórczej konfrontacji myśli choreograficznej, wspiera młodych twórców, umacnia edukację taneczną w Polsce przybliżając młodym to, co dzieje się w Europie, a poprzez udostępnianie swojej przestrzeni studyjnej oferuje pomoc w realizacji spektaklu oraz promocji premiery.

13-15 listopada 2015
Nowohuckie Centrum Kultury
Krakowskie Centrum Choreograficzne

http://balletofffestival.pl/

https://www.facebook.com/balletoff/?fref=ts
________________________________________
BalletOFFFestival to stworzona przez Krakowskie Centrum Choreograficzne nowa formuła dla odbywającego się od 1991 roku w Nowohuckim Centrum Kultury festiwalu Krakowskie Spotkania BaletOFFowe, który prezentował i promował w Krakowie sztukę tańca. Przez lata programem i organizacją festiwalu zajmowały się Katarzyna Paśko oraz Bożena Makowska.
W 2014 roku odbył się prolog BalletOFFFestival, którego pomysłodawcą oraz kuratorem był Eryk Makohon i Krakowski Teatr Tańca.