12-13.03 sesja naukowa Imponderabilia Teatralne w Krakowie

12-13.03 sesja naukowa Imponderabilia Teatralne w Krakowie

Zapraszamy na III z cyklu „Imponderabilia Teatralne” Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Teatrologiczną pt. granice sztuki, która odbędzie się 12 i 13 marca 2016 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Sobota, 12 marca 2016 r.

14.00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji

14.15 PANEL I Pomiędzy 

1. mgr Łukasz Miciuk, Instytut Psychologii KUL

Poezja w filmie i w teatrze – perspektywa psychologiczna. 

2. Magdalena Grynczel, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Na żywo? Transmisje spektakli teatralnych – wysublimowana granica pomiędzy teatrem a filmem.

3. Dominika Giza, Wydział Polonistyki UJ

Józefa Czapskiego poglądy na sztukę, czyli „Patrząc” i „Czytając”.

Dyskusja

15.30 Przerwa obiadowa

17.00 PANEL II Na granicy cielesności

1. Jakub Kłeczek, Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM

Marcel·lí Antúnez Roca i jego transgresywny, cyborgiczny performans.

2. mgr Piotr Urbanowicz, Uniwersytet Jagielloński

Spotkanie sztuki z laboratorium. Bio-art.

Dyskusja

18.00 Przerwa kawowa

18.20 PANEL III  Ad Fontes

1. mgr Rafał Kołsut, Wydział Polonistyki UJ

Nie jest łatwo być sztuką, gdy jesteś zielony – Jim Henson a tradycje teatru lalkowego.

2. Maria Janus, Katedra Dramatu i Teatru UŁ

Ci okropni Punch, Guignol i Don Cristobal! O niepoprawności.

3. Aleksandra Kosicka, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM

Agonia jako stan normalności. Spór o regietheater we współczesnym teatrze operowym.

Dyskusja

Niedziela, 13 marca 2016 r.

12.00 WYKŁAD EKSPERCKI

Prof. Tadeusz Kornaś, Katedra Teatru i Dramatu UJ

Należy postawić granice!

Żarliwa dyskusja.

14.00 PANEL IV Granice wolności

1. Urszula Motyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wszystkie chwyty dozwolone? O dziecku w teatrze słów kilka.

2. Joanna Sikora, Ewa Piszczek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny UJ

Wolność jako podstawowa wartość ethosu artysty.

3. mgr Damian Miszczyński, Wydział Filologiczny UJ

Granice recepcji antyku okiem filologa klasycznego.

Dyskusja

15.10 Przerwa obiadowa

16.30 PANEL V Teatralność poza teatrem

1. Stanisław Godlewski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, UAM

Jak Lana Del Rey wystawiła Elfriede Jelinek czyli o teatralności jednego teledysku. 

2. Katarzyna Koćma, Wydział Polonistyki UJ

Lato Miłości – drugi etap Guerrilla Theater? O diggerowskich performansach w Haight-Ashbury.

Dyskusja

17.30 Przerwa kawowa

17.50 PANEL VI Ekstremum w sztuce: brutalizm, makabreska i inne okropności.

Agata Iżykowska, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne UW

„To jest wstrętne!” – wykorzystanie zabiegów z pogranicza dobrego smaku w twórczości nowych brutalistów.

Justyna Arabska, Wydział Polonistyki UJ

O fizycznych granicach doświadczenia scenicznego.

mgr Michał Sadowski, Instytut Kultury Współczesnej na Wydziale Filologicznym UŁ

Sarah Kane – wzniosła czy makabryczna? Próba oceny dramaturgii „Nowej brutalistki”. 

Dyskusja

19.00 Oficjalne zakończenie konferencji i nieoficjalna impreza dla wszystkich referentów i słuchaczy.