11-14.05.2017 | XIV edycja Festiwalu Kalejdoskop | BIAŁYSTOK

11-14.05.2017 | XIV edycja Festiwalu Kalejdoskop | BIAŁYSTOK

XIV edycja Festiwalu Kalejdoskop odbędzie się w dniach 11-14 maja 2017 roku  w Białymstoku. To jedyny taki festiwal we wschodniej części Polski, jeden z niewielu w kraju bazujący na tańcu oraz poświęcony kulturze wysokiej.

Czym jest Kalejdoskop? Festiwal, zgodnie ze swoją nazwą, hołduje zasadzie zmienności
i różnorodności. Jak w kalejdoskopie pojawiają się na deskach białostockich teatrów spektakle, performanse i happeningi zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów.

Kilkunastoletnia tradycja potwierdza nie tylko znaczenie i popularność festiwalu, ale także jego potencjał. Podczas Kalejdoskopu w Białymstoku co roku spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń i koncepcji tańca oraz szeroko pojętej sztuki współczesnej. Zapraszani goście to autorytety w dziedzinie tańca, niezastąpieni pedagodzy oraz cenieni artyści.

W dotychczasowych programach Festiwalu Kalejdoskop pojawiały się już interdyscyplinarne projekty tancerzy, choreografów i muzyków, kino ruchu, realizacje na styku fotografii i tańca, tańca i mody, projekty coachingowe, warsztaty rysunku ruchu, panele dyskusyjne i rozmowy po spektaklach, lecture performances i promocje książek o tańcu współczesnym. Różnorodność ta nie jest jednak przypadkowa, a spięta spójną, oryginalną koncepcją spotkania wszystkich miłośników tańca współczesnego, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, widzów, praktyków i teoretyków, by wspólnie doświadczać, rozmawiać
i świętować.

Festiwalowi przyświeca idea stworzenia wspólnotowości pomiędzy widzami, artystami
i krytykami, budowania nowego rodzaju relacji swobodnej wymiany myśli, bez podziału na “my” i “oni”. Wydarzenie to charakteryzuje się otwartością na widza, a także na jego wrażliwość, wrażenia, refleksje, a nawet ruch (w przypadku wspólnej improwizacji ruchowej).

Dzięki zaplanowanym spotkaniom artystów z widzami podczas nieformalnych rozmów stwarzana jest możliwość swobodnego dialogu między twórcami a publicznością. W tym roku, takie luźne rozmowy będą prowadzone podczas „Tanecznych Lunchy” w Innej Bajce Resto Bar, która kolejny rok postanowiła być Partnerem festiwalu.

W programie znajdą się spektakle, które pomogą zgłębić temat różnorodności w tańcu współczesnym. W ciągu 4 dni zrealizowany zostanie także szeroki program towarzyszący: wystawy, wykłady, jam taneczny, spotkania teoretyków i krytyków oraz wspomniane wcześniej „Taneczne Lunche”.

XIV Kalejdoskop będzie prawdziwym świętem tańca na Podlasiu!

Szczegółowy program już wkrótce!