10 września wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Winciorka

10 września wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Winciorka

Teatr Gdynia Główna zaprasza na wernisaż fotografii Krzysztofa Winciorka dotyczący projektu „Pociąg do Miasta” czyli pierwszego letniego festiwalu Teatru Gdynia Główna, który odbył się w lipcu 2015 roku.

Przez tydzień prezentowano spektakle w różnych lokalizacjach miasta – na placach, tarasach, w podwórkach. Efektem przedsięwzięcia jest wystawa fotografii Krzysztofa Winciorka, który uwiecznił festiwalowe wydarzenia.

Krzysztof Winciorek – urodzony w Gdańsku w 1980 r., ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w 2006 r. w Pracowni Fotografii Reklamowej Witolda Węgrzyna i dr hab. Jadwigi Okrassy na kierunku: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia; specjalność: Fotografia na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Realizuje liczne projekty artystyczne i komercyjne. Wiele jego prac znajduje się w rękach prywatnych kolekcjonerów fotografii i grafiki. Inicjator spotkań twórców sztuki fotografii trójmiejskiej sceny, zatytułowanych “Moje Foto Story” odbywających się od lutego 2013 r.

„Fotografia jest dla mnie odniesieniem do rzeczywistości, która przez wielu niezauważana, istnieje w formie swoistej korelacji z tym, co nierzeczywiste. Aparat fotograficzny jako narzędzie pozwala mi na przedstawianie tego, co na pierwszy rzut oka niełatwo dostrzec. Dokument fotograficzny zmusza do skupienia uwagi, czuwania na ten jeden właściwy, decydujący moment, by zarejestrować efemeryczną rzeczywistość. Przyjemność i satysfakcja z tego płynąca nie ma sobie równych. Dlatego fotografia teatralna i uliczna, obok eksperymentu, jest tak ważną częścią mojego sposobu widzenia i wyrażania siebie. Fotografia nie jest ostatecznością. Rejestracja dźwięku i obrazu, często odrębnie od siebie, pozwala uczyć się widzieć jeszcze więcej i powracać do fotografii ze zdwojoną mocą”.

www.krzysztofwinciorek.com

POCIĄG DO MIASTA
wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Winciorka
10 września godz. 18
Wystawa plenerowa: Gdynia, ul. 10 lutego 20
(pomiędzy ul. 3 maja a ul. Mściwoja).

www.teatrgdyniaglowna.pl

www.facebook.com/TeatrGdyniaGlowna