10. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski w Radomiu – gazeta „Pęłną Gębą"

10. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski w Radomiu – gazeta „Pęłną Gębą”

„Pełną Gębą″ – gazeta z 10. Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu