10-15.05 Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi

Szkoła Filmowa w Łodzi zaprasza na 34. już edycję Festiwalu Szkół Teatralnych! Na deskach Teatru Studyjnego, Teatru Nowego, EC1 i AOIA o festiwalowe laury, uwagę widzów i dobre słowo krytyków rywalizować będą studenci wydziałów aktorskich Akademii Teatralnej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Filii we Wrocławiu oraz Szkoły Filmowej w Łodzi.

Festiwal ma tradycję środowiskowego, międzypokoleniowego spotkania ludzi Teatru – spotykają się na nim młodzi adepci sztuki aktorskiej, cieszący się olbrzymim dorobkiem artystycznym twórcy teatralni, dyrektorzy artystyczni teatrów i reżyserzy filmowych castingów. Wśród laureatów Festiwalu są m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Żebrowski czy Robert Więckiewicz. Festiwal odbywający się corocznie od 1983 roku w Łodzi to dla młodych aktorów pierwsza okazja do konfrontacji z wymagającą, festiwalową publicznością i światem teatralnej krytyki, ale i szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności i nawiązania pierwszych zawodowych kontaktów.

Role w dyplomach oceniać będzie Jury: Marta Nieradkiewicz (aktorka teatralna i filmowa), Agata Duda-Gracz (reżyser teatralny), Tomasz Wasilewski (reżyser filmowy), Bartosz Szydłowski (reżyser, założyciel i dyrektor teatru Łaźnia Nowa) oraz Wioletta Laszczka (przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wybrani głosami Jury otrzymają Nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody przyzna również publiczność – aktorzy ubiegać się będą o tytuł Najbardziej Elektryzującej Aktorki i Najbardziej Elektryzującego Aktora. Przyznana zostanie również Nagroda Machula „Bądź orłem, nie zniżaj lotów” – nagroda ufundowana przez Jana Machulskiego w 1991 roku, pomysłodawcę festiwalu.

Festiwal Szkół Teatralnych jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Teatr Studyjny w Łodzi oraz Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki, Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. Festiwalowymi lokalizacjami są: Teatr Studyjny Szkoły Filmowej w Łodzi, Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi, EC1 oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

Szczegółowy program festiwalu na stronie http://www.festiwalszkolteatralnych.pl